Mắm Cá Linh Bà Giáo Khỏe Châu Đốc An Giang

77.000 VNĐ

Mắm cá linh Bà Giáo Khỏe là đặc sản Châu Đốc An Giang, là món ăn không thể thiếu của người dân miền Tây khi con nước về. Mùa tháng 8 khi con nước về mắm cá linh rất nhiều, cá linh có giá trị về mặt dinh dưỡng cũng như mang lại nhiều công dụng trong ẩm thực.