Bột Mắm Cá Sặc Sấy Khô Bà Giáo Khỏe Châu Đốc An Giang

85.000 VNĐ

Với gói Bột Mắm Cá Sặc Sấy Khô Bà Giáo Khỏe này bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc nấu một món mắm ngon. Bạn không phải nấu cá sặc rồi rây lọc lấy nước tốn rất nhiều thời gian nữa. Sản phẩm bột cá sặc sấy khô này đã được thương hiệu mắm Bà Giáo Khỏe nghiên cứu và sáng chế ra.