Bánh In Bách Vị Tân Huê Viên

72.000 VNĐ

Bánh In Bách Vị Tân Huê Viên là 1 sản phẩm độc đáo từ Hương Vị Quê Shop. Hộp bánh có 6 bánh với 6 vị khác nhau: Bánh In Nếp Than Đậu Xanh Sầu Riêng, Bánh In Nếp Than Đậu Xanh Dứa, Bánh In Trà Xanh, Bánh In Nhân Đậu Xanh Sầu Riêng, Bánh In CaCao Nhân Đậu Dứa, Bánh In Nhân Đậu Xanh Dứa.