ĐẶC SẢN TÂY NGUYÊN – VIỆT NAM

Khám phá và thưởng thức các loại đặc sản ( vật chất & tinh thần ) ở vùng núi cao Tây Nguyên Việt Nam

Đặc sản Tây Nguyên

Măng Nứa Khô Tây Nguyên

200.000 VNĐ

Đặc sản Tây Nguyên

Măng Lồ Ô Khô Tây Nguyên

185.000 VNĐ

Đặc sản Tây Nguyên

Măng Le Khô Tây Nguyên

210.000 VNĐ

Đặc sản Tây Nguyên

Măng Khô Xé Sợi Tây Nguyên

160.000 VNĐ

ĐẶC SẢN MIỀN TRUNG – VIỆT NAM

Khám phá và thưởng thức các loại đặc sản ( vật chất & tinh thần ) ở các tỉnh Miền Trung Việt Nam

Đặc sản Miền Trung

Bánh Tráng Xoài Nha Trang

60.000 VNĐ
60.000 VNĐ

Đặc sản Miền Trung

Kẹo Cau Huế 100Gr

20.000 VNĐ

Đặc sản Miền Trung

Bánh Hạt Sen Cuộn Huế Gói 100Gr

36.000 VNĐ

ĐẶC SẢN MIỀN NAM – VIỆT NAM

Khám phá và thưởng thức các loại đặc sản ( vật chất & tinh thần ) ở miền sông nước Việt Nam

Đặc sản Miền Nam

Bánh Phồng Tôm Hạt Sen Sa Đéc

55.000 VNĐ

Đặc sản Miền Nam

Bánh Hỏi Khô Sa Đéc

75.000 VNĐ

Đặc sản Miền Nam

Bánh Hỏi Khô Lá Dứa Sa Đéc

85.000 VNĐ

Đặc sản Miền Nam

Bánh Đa Cua Khô Sa Đéc

69.000 VNĐ